0

0 0 บาท

ซูชิท็อปปิ้ง

ซูชิท็อปปิ้ง

ซูชิ ท๊อปปิ๊ง

Sushi Topping

อาหารทะเล

Seafood

ของแห้งและผักดองญี่ปุ่น

Dired Fried &
Vegetable

เครื่องปรุงรสและน้ำจิ้ม

Condiment &
Dipping

อุปกรณ์

Equipment

สินค้าลดราคาพิเศษ

Special Product

สินค้าอื่นๆ

Other

ซูชิ ท๊อปปิ๊ง

Sushi Topping

อาหารทะเล

Seafood

ของแห้งและผักดองญี่ปุ่น

Dired Fried &
Vegetable

เครื่องปรุงรสและน้ำจิ้ม

Condiment &
Dipping

อุปกรณ์

Equipment

สินค้าอื่นๆ

Other

0

รายการ

ซูซิ ท็อปปิ้ง

Sushi-filter

0

รายการ

Sushi-filter

0907

ปลาแซลม่อนเทร้าหั่นชิ้นแช่แข็ง

0907

ปลาแซลม่อนเทร้าหั่นชิ้นแช่แข็ง

สินค้า
หมด

ราคาตามน้ำหนัก

กิโลกรัมละ

665

ขนาด 150-200 กรัม/ชิ้น

0102

ปลาแซลม่อนเทร้าแล่ครึ่งซีกติดหนัง

0102

ปลาแซลม่อนเทร้าแล่ครึ่งซีกติดหนัง

สินค้า
หมด

ราคาตามน้ำหนัก

กิโลกรัมละ

585

0103

ปลาแซลม่อนเทร้าแล่ครึ่งซีกไม่ติดหนัง

0103

ปลาแซลม่อนเทร้าแล่ครึ่งซีกไม่ติดหนัง

สินค้า
หมด

ราคาตามน้ำหนัก

กิโลกรัมละ

625

5353

เนื้อปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 7 กรัม 20 ชิ้น

5353

เนื้อปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 7 กรัม 20 ชิ้น

แพ็ค

135

ยกลัง x50

6,250

ขนาด 7 กรัม x 20 ชิ้น

8173

ท้องปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 7 กรัม 20 ชิ้น

8173

ท้องปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 7 กรัม 20 ชิ้น

แพ็ค

145

ยกลัง x50

6,750

ขนาด 7 กรัม x 20 ชิ้น

0233

ปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 8 กรัม 20 ชิ้น EX

0233

ปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 8 กรัม 20 ชิ้น EX

แพ็ค

145

ยกลัง x30

4,200

ขนาด 8 กรัม x 20 ชิ้น

0237

เนื้อปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 8 กรัม 20 ชิ้น

0237

เนื้อปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 8 กรัม 20 ชิ้น

แพ็ค

169

ยกลัง x50

7,950

ขนาด 8 กรัม x 20 ชิ้น

2064

เนื้อปลาแซลม่อนโคโฮสไลด์ 8 กรัม 40 ชิ้น

2064

เนื้อปลาแซลม่อนโคโฮสไลด์ 8 กรัม 40 ชิ้น

แพ็ค

270

ยกลัง x30

7,500

ขนาด 8 กรัม x 40 ชิ้น

5252

ท้องปลาแซลม่อนแอตแลนติกสไลค์ 8 กรัม 40 ชิ้น

5252

ท้องปลาแซลม่อนแอตแลนติกสไลค์ 8 กรัม 40 ชิ้น

แพ็ค

200

ยกลัง x30

6,000

ขนาด 8 กรัม x 40 ชิ้น

0159

เศษเนื้อปลาแซลม่อนรมควัน V.1

0159

เศษเนื้อปลาแซลม่อนรมควัน V.1

แพ็ค

150

ยกลัง x20

2,800

ปริมาณ 500 กรัม

0656

เศษท้องปลาแซลม่อนย่างเผาสไลด์

0656

เศษท้องปลาแซลม่อนย่างเผาสไลด์

แพ็ค

85

ยกลัง x20

1,400

ปริมาณ 500 กรัม

8354

เนื้อปลาแซลม่อนย่างสับ

8354

เนื้อปลาแซลม่อนย่างสับ

แพ็ค

60

ยกลัง x50

2,600

ปริมาณ 200 กรัม

2073

ปลาชัมแซลม่อนย่างเกลือ

2073

ปลาชัมแซลม่อนย่างเกลือ

แพ็ค

85

ยกลัง x40

3,200

ปริมาณ 300 กรัม

7801

ปลาแซลม่อนหยอง

7801

ปลาแซลม่อนหยอง

แพ็ค

125

ยกลัง x20

2,260

ปริมาณ 100 กรัม

0907

ปลาแซลม่อนเทร้าหั่นชิ้นแช่แข็ง

0907

ปลาแซลม่อนเทร้าหั่นชิ้นแช่แข็ง

สินค้า
หมด

ราคาตามน้ำหนัก

กิโลกรัมละ

665

ขนาด 150-200 กรัม/ชิ้น

0102

ปลาแซลม่อนเทร้าแล่ครึ่งซีกติดหนัง

0102

ปลาแซลม่อนเทร้าแล่ครึ่งซีกติดหนัง

สินค้า
หมด

ราคาตามน้ำหนัก

กิโลกรัมละ

585

0103

ปลาแซลม่อนเทร้าแล่ครึ่งซีกไม่ติดหนัง

0103

ปลาแซลม่อนเทร้าแล่ครึ่งซีกไม่ติดหนัง

สินค้า
หมด

ราคาตามน้ำหนัก

กิโลกรัมละ

625

5353

เนื้อปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 7 กรัม 20 ชิ้น

5353

เนื้อปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 7 กรัม 20 ชิ้น

แพ็ค

135

ยกลัง x50

6,250

ขนาด 7 กรัม x 20 ชิ้น

8173

ท้องปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 7 กรัม 20 ชิ้น

8173

ท้องปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 7 กรัม 20 ชิ้น

แพ็ค

145

ยกลัง x50

6,750

ขนาด 7 กรัม x 20 ชิ้น

0233

ปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 8 กรัม 20 ชิ้น EX

0233

ปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 8 กรัม 20 ชิ้น EX

แพ็ค

145

ยกลัง x30

4,200

ขนาด 8 กรัม x 20 ชิ้น

0237

เนื้อปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 8 กรัม 20 ชิ้น

0237

เนื้อปลาแซลม่อนเทร้าสไลด์ 8 กรัม 20 ชิ้น

แพ็ค

169

ยกลัง x50

7,950

ขนาด 8 กรัม x 20 ชิ้น

2064

เนื้อปลาแซลม่อนโคโฮสไลด์ 8 กรัม 40 ชิ้น

2064

เนื้อปลาแซลม่อนโคโฮสไลด์ 8 กรัม 40 ชิ้น

แพ็ค

270

ยกลัง x30

7,500

ขนาด 8 กรัม x 40 ชิ้น

5252

ท้องปลาแซลม่อนแอตแลนติกสไลค์ 8 กรัม 40 ชิ้น

5252

ท้องปลาแซลม่อนแอตแลนติกสไลค์ 8 กรัม 40 ชิ้น

แพ็ค

200

ยกลัง x30

6,000

ขนาด 8 กรัม x 40 ชิ้น

0159

เศษเนื้อปลาแซลม่อนรมควัน V.1

0159

เศษเนื้อปลาแซลม่อนรมควัน V.1

แพ็ค

150

ยกลัง x20

2,800

ปริมาณ 500 กรัม

0656

เศษท้องปลาแซลม่อนย่างเผาสไลด์

0656

เศษท้องปลาแซลม่อนย่างเผาสไลด์

แพ็ค

85

ยกลัง x20

1,400

ปริมาณ 500 กรัม

8354

เนื้อปลาแซลม่อนย่างสับ

8354

เนื้อปลาแซลม่อนย่างสับ

แพ็ค

60

ยกลัง x50

2,600

ปริมาณ 200 กรัม

2073

ปลาชัมแซลม่อนย่างเกลือ

2073

ปลาชัมแซลม่อนย่างเกลือ

แพ็ค

85

ยกลัง x40

3,200

ปริมาณ 300 กรัม

7801

ปลาแซลม่อนหยอง

7801

ปลาแซลม่อนหยอง

แพ็ค

125

ยกลัง x20

2,260

ปริมาณ 100 กรัม

Recommended

รายการสินค้าแนะนำ