ขอขอบคุณที่สนใจสั่งซื้อสินค้า

เราได้รับแจ้งหลักฐานการชำระเงินแล้ว
กรุณารอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ดูแลคำสั่งซื้อภายใน 12 ชม.
จะมีอีเมล์ยืนยันการดำเนินการจัดเตรียมสินค้าและกำหนดการรายละเอียดจัดส่งกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้

สำหรับท่านที่ได้ทำการสั่งซื้อผ่านระบบสมาชิก สามารถตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อและกำหนดดำเนินการได้จากหน้า

บัญชีสมาชิก

หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสั่งซื้อออนไลน์ทางช่องแชท Facebook หรือ Line
และเบอร์โทรติดต่อที่

02-814-9181 (5 คู่สายอัตโนมัติ)