วิธีการสั่งซื้อ

รายการสินค้า

ท่านสามารถเลือกชมสินค้าประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
ท่านสามารถเลือกดูสินค้าซึ่งแบ่งตามกลุ่มและประเภทต่าง ๆ ได้โดยคลิกจาก
เมนูกลุ่มสินค้าหน้าแรกของเว็บไซต์
หรือ เมนูสินค้าที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าแสดงรายการสินค้า

สั่งซื้อสินค้า

เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ โดยคลิกที่ icon เพื่อสั่งซื้อสินค้า
สินค้าบางรายการจะมีจะมีคะแนนสะสม เพื่อใช้แลกรับสินค้าหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามที่ Gen-Y Food กำหนด
สามารถเก็บรายการสินค้าที่ชื่นชอบไว้ได้ โดยคลิกที่ "เก็บลงรายการสินค้าที่ชื่นชอบ" เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

จัดการตะกร้าสินค้า

สามารถดูตะกร้าสินค้าได้โดยกด Your Cart ที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้า และจำนวนเงินค่าสินค้าให้ทราบด้วย
แก้ไขจำนวนสินค้าโดยการระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ หรือกดที่เครื่องหมายขึ้น-ลง เพื่อเพิ่ม-ลดจำนวนสินค้า
เลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้โดยกด "เลือกซื้อสินค้าอื่นๆ"
ลบรายการสินค้าโดยกด x ด้านหลังรายการที่ต้องการลบ หรือทำเครื่องหมาย [/] ในช่องรายการสินค้าที่ต้องการลบ แล้วกด "ลบรายการสินค้า"
เมื่อได้สินค้าครบตามที่ต้องการแล้ว กด "สั่งซื้อสินค้า" เพื่อดำเนินการต่อไป
แสดงแต้มสะสมรวมที่จะได้รับจากการซื้อสินค้าในครั้งนี้

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกได้ โดยกด "สมัครสมาชิกใหม่"
ระบุอีเมล์และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้
กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ได้โดยกด "ลืมรหัสผ่านของท่าน"

โปรโมชั่นสินค้าแถมฟรี/สินค้าแลกซื้อ

กรณีมีโปรโมชั่นแถมสินค้า สินค้าที่ได้แถม จะแสดงรายการและจำนวนโดยอัตโนมัติ
กรณีมีโปรโมชั่นแลกซื้อสินค้า สินค้าแลกซื้อจะแสดงรายการให้เลือก หากต้องการแลกซื้อ ให้ระบุจำนวนที่ต้องการ
กด "สถานที่และการจัดส่งสินค้า" เพื่อดำเนินการต่อไป
หากต้องการแก้ไขรายการสั่งซื้อ กด "แก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า"

สถานที่และการจัดส่ง

ระบุวิธีการจัดส่งสินค้าเป็น "บริการจัดส่งสินค้าถึงที่" หรือ "บริการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ" ซึ่งอัตราค่าบริการและค่าขนส่ง จะแตกต่างกันตามวิธีการจัดส่งสินค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อัตราค่าบริการและค่าขนส่ง
ระบุพื้นที่การจัดส่ง และกำหนดวันส่งสินค้า ซึ่งกำหนดวันส่งสินค้าจะแตกต่างกันตามพื้นที่และวิธีการจัดส่งสินค้า
ระบุสถานที่จัดส่งสินค้า
* เลือกจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ : กรณีมีข้อมูลสถานที่จัดส่งเดิมอยู่ ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่จัดส่งที่เคยระบุ หากมีการแก้ไข ข้อมูลใหม่จะถูกบันทึกในข้อมูลสถานที่จัดส่งนั้นด้วย
* ที่อยู่เดียวกับสมาชิก : กรณีสถานที่จัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะคัดลอกข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ และบันทึกข้อมูลสถานที่จัดส่งเพิ่มใหม่ เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป
* เพิ่มสถานที่จัดส่ง : กรณีที่ยังไม่มีข้อมูลสถานที่จัดส่ง สามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยระบุรายละเอียดสถานที่จัดส่ง เมื่อทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลสถานที่จัดส่งจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
รายละเอียดของสถานที่ส่งสินค้า
กด "ชำระเงินค่าสินค้า" เพื่อดำเนินการต่อไป
หากต้องการแก้ไขรายการสั่งซื้อ กด "แก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า"

วิธีการชำระเงิน

กรณีที่ท่านมียอดเงินสะสมคงเหลือ สามารถนำมาใช้ชำระค่าสินค้าได้ โดยระบุตัวเลขจำนวนเงินที่ต้องการลงในช่อง
"หักจากยอดเงินสะสม"
เลือกโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และระบุธนาคารที่ต้องการชำระเงิน หรือ เลือกชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการชำระเงิน
กด "ยืนยันการสั่งซื้อ" เพื่อดำเนินการต่อไป
หากต้องการแก้ไขสถานที่และการจัดส่งสินค้า กด "แก้ไขสถานที่และการจัดส่งสินค้า"

ยืนยันการสั่งซื้อ

แสดงข้อมูลการสั่งซื้อ
กด "ส่งรายการสั่งซื้อ" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
หากต้องการแก้ไขข้อมูลการชำระเงิน กด "เปลี่ยนแปลงการชำระเงิน"

แก้ไขใบรายการสั่งซื้อ

สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งได้
หากต้องการ แก้ไขรายการสั่งซื้อ กด "แก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า" (เฉพาะใบสั่งซื้อที่รอชำระเงิน)
หากต้องการพิมพ์ใบรายการสั่งซื้อ กด "สั่งพิมพ์รายการสั่งซื้อ"
หากต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ กด "ยกเลิกการสั่งซื้อ" (เฉพาะใบสั่งซื้อที่รอชำระเงิน)
หากต้องการทำรายการสั่งซื้อใหม่ กด "ทำรายการสั่งซื้อใหม่" ระบบจะคัดลอกรายการสินค้า ตามใบสั่งซื้อนั้น เพื่อทำรายการสั่งซื้อใหม่
  • New Products
  • Discount