หน้าแรก/ข่าวสารกิจกรรม

บุกก้นครัว...เปิดสำรับอาหารจากดินแดนอาทิตย์อุทัย

21.04.11

ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการ กินเป็นอย่างมาก นอกจากอาหารญี่ปุ่น  
จะมีความอร่อยที่ได้จากวัตถุดิบตา มธรรมชาติ ยังมีส่วนผสมที่รับประทานแล้วช่วยทำให้สบาย
ท้อง หัวใจสำคัญอีกประการคือ การเลือกวัตถุดิบที่สด ใหม่ สะอาด มาปรุงอาหาร และเอกลักษณ์
ที่ขาดไม่ได้คือ อาหารทุกจานจะได้รับการตกแต่งอย่างปราณีต ซึ่งถือเป็นศิลปะของอาหารญี่ปุ่น
ที่ทำให้ผู้กินอิ่มตาและอิ่มท้องไปพร้อม ๆ กัน

คุณโยชิโอะ วาตานูกิ กรรมการผู้จัดการและพ่อครัวมือหนึ่งของภัตตาคารฮานาย ่า ร้านญี่ปุ่น
แห่งเแรก ๆ ของเมืองไทย ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 68 ปี ได้เล่าถึงวัฒนธรรมการกินของชาว  
ญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ฟังว่า

ชาวญี่ปุ่นเน้นกินผักและปลา ในสมัยก่อนนั้นครอบครัวชาวญี่ปุ่นมีข้าวเป็นอาหารหลั ก
และมีปลา ผัก เป็นกับข้าว ควบคู่ไปกับซุปเต้าเจี้ยวและผักดองชนิดต่าง ๆ ไม่เคยกินเนื้อสัตว์อื่น ๆ
เท่าใดนัก จนกระทั่งยุคสมัยเอโดะ เริ่มเปิดความสัมพันธ์กับต่างชาติ จึงหันมาทานหมูหรือเนื้อกัน

กินอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ นิสัยการบริโภคอาหารดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ
เรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก เช่น การรับประทานอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นและตรงตามฤดูกา ล เน้น
รสชาติธรรมชาติแท้ๆ ของอาหาร และรับประทานข้าวกล้อง น้ำซุปสาหร่าย ปลา และผักเป็น
ประจำ ดังนั้น คนญี่ปุ่นสมัยก่อนจึงห่างไกลทั้งโรคอ้วนและโรคภัยต่า ง ๆ จนขึ้นชื่อว่าเป็นชนชาติ
หนึ่งที่มีคนอายุยืนยาวที่สุ ดในโลก

มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น ถือเป็นเสน่ห์และศิลปะอีกอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่น เช่น

ชิมน้ำซุปก่อน ตามธรรมเนียมญี่ปุ่นก่อนรับประทานอาหาร ให้ตักน้ำซุปทานก่อน 1 คำ จากนั้นจึงทานข้าวและกับข้าวตามปกติ การซดน้ำซุปนอกจากจะได้ทานข้าวง่ายและคล่องคอแล้ว ยังทำให้ผู้ทานได้รู้รสชาติอาหารอื่น ๆ ในมื้อนั้นด้วย เพราะคนญี่ปุ่นจะใช้น้ำซุป (น้ำซุปปลาแห้งหรือที่เรียกว่าดาชิ) เป็นเครื่องปรุงพื้นฐานในการทำอาหาร

สูดเส้นเสียงดัง ๆ เวลาทานอาหารประเภทเส้น โดยเฉพาะราเมน ให้ทำเสียงซูดซาดดัง ๆ เอาไว้ก่อน นอกจากเพื่อแสดงความเอร็ดอร่อยและให้เกียรติผู้ทำอาห ารแล้ว ราเมนเป็นอาหารร้อน ดังนั้นการออกเสียงจึงช่วยระบายความร้อนไปในตัวด้วย

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก
  • New Products
  • Discount